Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 13:04 31/10/2016  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Nguyễn Hữu Lý
Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Email:  nguyenhuuly25@gmail.com
Điện thoại:  0984570375; 0931923639
Địa chỉ:  Bình Dương, Hương Bình, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học, Phổ cập, Kiểm định chất lượng, Trường chuẩn quốc gia.

Số lượt xem : 737

Các tin khác