Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ khoa học tổng hợp

Tổ khoa học tổng hợp

Cập nhật lúc : 08:48 07/11/2016  

Tổ khoa học tổng hợp

Stt   Họ và tên Phụ trách                Chức vụ                 
1 Lê Văn Toản              Dạy TD Khối 7; Khối 9; Chủ nhiệm 7/3 Tổ trưởng
2 Trần Thị kim Khánh Dạy Tiếng anh Khối 6; Khối 8; Chủ nhiệm 8/2 Tổ phó
3 Nguyễn Thọ Dạy TD Khối 6; Khối 8; Chủ nhiệm 6/3, TDTT toàn trường Thành viên
4 Nguyễn Hữu Thụy Nhi Dạy Nhạc toàn trường, Chủ nhiệm 8/1, Phụ trách văn nghệ Thành viên
5 Đặng Thị Hạnh Dạy Tiếng anh Khối 7; Khối 9, Chủ nhiệm 7/2 Thành viên
6 Nguyễn Thị Hồng Nhi Dạy Công Nghệ toàn trường, Bí thư Đoàn Gv Thành viên
7 Đào Thảo Ly Dạy Mĩ thuật toàn trường Thành viên

Số lượt xem : 345