Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Khoa học tự nhiên

Tổ Khoa học tự nhiên

Cập nhật lúc : 09:13 07/11/2016  

Tổ Khoa học tự nhiên

Stt Họ và tên Phụ trách Chức vụ
1 Phạm Thị Minh Duyền     Dạy Sinh học Khối 7; Khối 9; Chủ nhiệm 9/3 Tổ trưởng
2 Hoàng Thị nhung Dạy Tin học Khối 7; Khối 9; Chủ nhiệm 9/1 Tổ phó
3 Giáp Thị Thanh Trang Dạy Tin học Khối 6; Khối 8, Chủ nhiệm 6/1 Thành viên
4 Nguyễn thị Huyến Dạy Sinh học Khối 6; Khối 8,  Thành viên
5 Nguyễn Văn Hùng Dạy Toán Khối 6; 8/1 Thành viên
6 Phạm Văn Phú Dạy Toán Khối 9; Chủ nhiệm 9/2 Thành viên
7 Nguyễn Văn Tan Dạy Toán 7/2;7/3;8/2 Thành viên
8 Nguyễn Thị Thanh Thúy Dạy Vật lý toàn trường Thành viên
9 Nguyễn Thị Minh Thục Dạy Hóa Khối 8; Khối 9 Thành viên

Số lượt xem : 366