Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:35 07/11/2016  

Tổ văn phòng

 

Stt   Họ và tên                                              Phụ trách Chức vụ
1 Lê Thị Tuyết Cán bộ Thư viện, Thủ quỹ Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Nhung Kế toán Tổ Phó
3 Lê Thị Diệp Nhi Y tế Thành viên
4 Phan Thị Thanh Thu Thiết bị Thành viên
5 Lê Văn Hải TPT Đội Thành viên
6 Dương Thị Mộng Vinh Văn thư Thành viên
7 Trương Đình Tuyến Bảo vệ CSVC Thành viên

Số lượt xem : 356