Thứ Hai, 18/11/2019

Buổi sáng

Chào cờ;

Dạy học bình thường;

Buổi chiều

Dạy học bình thường;

16h25': Chào cờ;

Thứ Ba, 19/11/2019

Buổi sáng

Dạy học bình thường;

Buổi chiều

Dạy học bình thường;

Dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Thị xã, Thầy Lý, Thầy Toản.

Thứ Tư, 20/11/2019

Buổi sáng

Tổ chức Hội thi cắm hoa và báo tường tri ân Thầy Cô giáo: BGK, GVCN, Học sinh toàn trường.

Buổi chiều

14h00': Tổ chức tọa đàm 20/11 tại Trường. (UBND xã Bình Điền tổ chức, thành phần CB,GV,NV 03 trường)

Thứ Năm, 21/11/2019

Buổi sáng

Dạy học bình thường;

Buổi chiều

Dạy học bình thường;

Thứ Sáu, 22/11/2019

Buổi sáng

Dạy học bình thường;

Tập huấn tác hại thuốc lá tại PGD, Cô Hoa TPT Đội.

Buổi chiều

Dạy học bình thường;