Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:48 02/12/2019  

Tuần 49 năm 2019
Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(02/12/2019)

7h00': Họp giao ban GVCN;

Dạy học bình thường;

Cô Vinh nhận Hồ sơ PC THCS-XMC tại Tỉnh.

Thầy Lý họp BCH Đảng bộ tại UBND xã Bình Điền.

15h25': Họp giao ban GVCN;

16h25': thăm viếng đám tang Phụ huynh học sinh tại thôn Đông Hòa, BCH Liên đội.

Dạy học bình thường;

Thứ Ba
(03/12/2019)

Dạy học bình thường;

Thầy Lý dự Phân tích chất lượng Đảng viên tại Chi bộ: Thuận Lộc.

Dạy học bình thường;

Thứ Tư
(04/12/2019)

Dạy học bình thường;

Dạy học bình thường;

Thứ Năm
(05/12/2019)

Dạy học bình thường;

Dạy học bình thường;

Thứ Sáu
(06/12/2019)

Dạy học bình thường;

Thầy Lý dự Đại hội điểm tại Chi bộ thôn Đông Hòa;

Dạy học bình thường;

Thứ Bảy
(07/12/2019)

7h30': Tổ chức ngày Hội Tiếng anh, Tổ tổng hợp.

9h30': Họp Hội đồng sư phạm tháng 12/2019.

Tập huấn ô nhiễm môi trường biển tại tỉnh (Cô Bình, Cô Phương)

13h00': Phân tích chất lượng Đảng viên tại Hội trường, toàn thể Đảng viên.

16h30': Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Văn Tân.

Tập huấn ô nhiễm môi trường biển tại tỉnh (Cô Bình, Cô Phương)

Chủ Nhật
(08/12/2019)

7h00': Tham gia hội thi bóng đá cụm tại trường tiểu học Bình Điền. (Thầy Toàn, Thầy Thọ, Cô Quỳnh)

Tập huấn ô nhiễm môi trường biển tại tỉnh (Cô Bình, Cô Phương)

Tập huấn ô nhiễm môi trường biển tại tỉnh (Cô Bình, Cô Phương)