Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2019

Năm 2019

Cập nhật lúc : 13:45 05/11/2019  

Tuần 45 năm 2019
Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(04/11/2019)

Chào cờ;

Dạy học bình thường;

8h30': Thầy Lý, Thầy Hảo họp chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020-2022;

Dạy học bình thường;

16h25': Chào cờ;

Thứ Ba
(05/11/2019)

Dạy học bình thường;

Dạy học bình thường;

GVBM đăng kí thi thăng hạng tại TTCM, TTCM thống kê theo mẫu gởi Cô Vinh chậm nhất sáng thứ 5 ngày 7/11/2019;

Thứ Tư
(06/11/2019)

Dạy học bình thường;

Dạy học bình thường;

Thứ Năm
(07/11/2019)

Dạy học bình thường;

Họp trực báo CBQL tại THCS Nguyễn Khánh Toàn, Thầy Lý, Thầy Hảo.

Dạy học bình thường;

Thứ Sáu
(08/11/2019)

Dạy học bình thường;

Dạy học bình thường;

Thứ Bảy
(09/11/2019)

Triển khai chuyên đề: Môn Mĩ thuật.

Chủ Nhật
(10/11/2019)