Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Hội phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 10:24 13/12/2013  
Đai hoi PHHS


Ngày 24/08/2013 năm học 2013-2014, Hội phụ huynh học sinh đã tiến hành Đại hội phụ huynh năm học 2013-2014.

Ngày 24/08/2013 năm học 2013-2014,  Hội phụ huynh học sinh đã tiến hành Đại hội phụ huynh năm học 2013-2014, nhằm bầu ra Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh giúp các hoạt động học tập của học sinh. Đại hội đã bầu được kết quả:    
 


 

Stt


 

 

Họ và tên


 

 

Chức vụ


 

 

Nơi ở


 

 

Phụ huynh học sinh


 

 

Lớp


 

 

1


 

 

Nguyễn Ngọc Hiếu


 

 

Trưởng ban


 

 

Bình Thuận-Bình
  Điền


 

 

Nguyễn Thị Lan
  Hương


 

 

9/2


 

 

2


 

 

Nguyễn Văn Phi


 

 

Thủ quỹ


 

 

Đông Hòa-Bình Điền


 

 

Nguyễn Thị Phương
  Nhi


 

 

6/2


 

 

3


 

 

Hồ Thị Nhàn


 

 

Ủy viên


 

 

Thôn 2-Hồng Tiến


 

 

 


 

 

 


 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này